Ett träd utan löv och under trädet är det gula blommor i gräset

Kurs FTK

Vid fakulteten finns särskild organisation och rutiner för hur kurser utvecklas.

Kurser specificeras i kursplan, vilket är ett juridiskt kontrakt till studenter som läser kursen.
Utöver kursplan finns flera rutiner och vägledning inom fakulteten. På denna sida och tillhörande undersidor har vi samlat de mest förekommande.

Processbeskrivning för kurs

I fakultetens processbeskrivning framgår likt en livscykel för kurs, från nyutveckling till revidering och slutligen nedläggning. I dokumentet finns både vägledning och rutiner.

Processbeskrivning för kurs på FTK

Checklista för kurs

För vägledning av planering och genomförande av kurs finns en checklista för kurs. Checklistan är framtagen av erfarna lärare vid FTK. 

Checklista kurs, svenska

Checklista kurs, engelska

Försättsblad för kursplan

Vid framtagning av kursplan och vid revidering av kursplan ska synpunkter samlas in från berörda. I försättsbladet nedan ska synpunkter och godkännande dokumenteras. 

Försättsblad kursplan ny och reviderad.docx