2 studenter med datorer

Kursvärdering, FTK

Kursansvarig lärare har huvudansvaret för innehåll och genomförande av utvärdering och ska se till att kursvärderingen sammanställs, analyseras, återkopplas till berörda studenter och lärare samt arkiveras.