Program

Här finns vägledning och rutiner för program som tillhör Fakulteten för teknik.

Sidan är under utveckling.

 

Programvärderingar

Mall för programvärderingar

Målmatriser

FTKs instruktioner för målmatriser

Mall målmatris cdio, högskoleingenjorsexamen

Mall målmatris, generell examen

 

 

Ny funktion i MyMoodle_programansvarig kan se kursrum

Rutin för byte av programkurs