student med laptop

Registrering, studieavbrott och studieuppehåll, FTK

Här nedan hittar du information om hur studenter registrerar sig på sin kurs, hur de lägger avbrott och ansöker om studieuppehåll.