Samverkansinlärning (SI), FTK

Samverkansinlärning, SI-PASS (Supplemental Instruction-Peer Assisted Study Sessions) är en pedagogisk metod som bygger på lärande tillsammans med andra, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper under ledning av en SI-ledare.

för mer information se vidare här:

Samverkansinlärning (SI)