Fåtöljer i hus Forma/Culmen

Schema och lokalbokning, FTK

Linnéuniversitetets lokaler och schema hanteras i systemet TimeEdit. Kontakta fakultetens/institutionens handläggare för TimeEdit (schemabokare) om du vill ha hjälp med att lägga in ditt schema. Notera att rutinerna för inlämning av schema kan variera mellan Växjö/Kalmar eller mellan olika institutioner. 

Studenter har möjlighet att se bokade undervisningstillfällen via sitt personliga schema på studentwebben. Kurs- eller programstart visas även på externa webben (lnu.se) under program/kurs-sidan.