2 studenter utanför hus J Växjö

Välkomstinformation, FTK

Kommunikationsavdelningen (KOM) ansvarar för centralt mailutskick till antagna studenter i samband med urval 1 och 2. I mailet hänvisas till Ny student på Lnu.se där nödvändig information finns.

På varje programsida syns en ”välkomstruta” för varje programtillfälle. Välkomstrutan på programmen innehåller välkomstbrev från programansvarig, tid och plats för programstart samt en länk till ”innan du börjar”. Information om programstarten hämtas automatiskt från TimeEdit, som markerats som kurs- eller programstart på respektive anmälningskod. Välkomstrutan för kurs innehåller bara den automatgenererade informationen, kursstart och länk till "Ny student". 

Programansvarig/kursansvarig skriver välkomstbrev i Moodle.