Utbildningskvalitet på FTK

Fakultetens kvalitetsarbete formas och bereds med stöd från GUN. Under 2021 kommer en kvalitetsbeskrivning tas fram för att tydliggöra strukturerna för fakultetens kvalitetsarbete. Kvalitetsbeskrivningen kommer publiceras på denna sida efter den fastställts av fakultetsstyrelsen.

På Lnu finns en kvalitetspolicy och ett ramverk för utbildningskvalitet som beskriver universitetets gemensamma kvalitetscykler. I dessa framgår återkommande uppföljningar av utbildningskvalitet i form av 1-årsuppföljning, 3-årsuppföljning och 6-årsuppföljning.

För FTK innebär detta:

1-års uppföljning: utbildningsdialog mellan fakultetsledning och universitetsledning.

6-årsuppföljning: treklöverutvärdering.

 

Fakulteten har en beskrivning av fakultetens utbildningsnära kvalitetsarbete för grundutbildning. Här hittar du beskrivningen.

 

Därtill genomförs på FTK ytterligare kvalitetsuppföljningar och utvärderingar. Exempelvis kursvärderingar, programvärderingar, Linnébarometer och Alumnbarometer.

Processbeskrivning kursvärderingar och programvärderingar