För dig som forskarstuderar vid fakulteten för teknik

Vid fakulteten för teknik bedrivs forskarutbildning inom en rad olika ämnen och vi har ett 90-tal doktorander. Våra nio forskarutbildningsämnen är: byggteknik, data- och informationsvetenskap, fysik, energi och miljöteknik, maskinteknik, matematik, matematikdidaktik, sjöfartsvetenskap och skogsindustriella produktionssystem.

Är du doktorand eller arbetar du med forskarutbildning på fakulteten? Här hittar du riktlinjer, rutiner och blanketter som kan vara användbara i ditt arbete.

This page can also be read in English, where those documents that exist in an English version are featured.

Kontaktpersoner, forskarutbildning

Fakultetshandläggare

Gisela Isgren
gisela.isgren@lnu.se
0480-49 70 42

Medel att söka

Grants and Innovation Office kan hjälpa forskare att söka externa medel och uppdaterar sin sida med aktuella utlysningar inom och utom Sverige.

Resultathantering i Ladok

Milena Rusic, hanterar resultat för BY, BET, SOT, MT, MA
Ewa Püschl, hanterar resultat för DM, SJÖ, IK, FY

Mailadress ftk.fou@lnu.se