Forskarutbildning på fakulteten för teknik

Vid fakulteten för teknik bedrivs forskarutbildning inom en rad olika ämnen och vi har ett 90-tal doktorander. Våra nio forskarutbildningsämnen är: byggteknik, data- och informationsvetenskap, fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, matematikdidaktik, sjöfartsvetenskap och skogsindustriella produktionssystem.

This page can also be read in English, where those documents that exist in an English version are featured.

Kontaktpersoner, forskarutbildning

Fakultetshandläggare, forskningsadministration och forskarutbildningsfrågor

Fredrik Hjorth
fredrik.hjorth@lnu.se
0480-49 76 21
072-727 41 70

Fakultetshandläggare

Gisela Prytz Isgren
gisela.isgren@lnu.se
0480-49 70 42

Fakultetshandläggare

David Westman
david.westman@lnu.se
0480-49 70 26

Medel att söka

Grants and Innovation Office kan hjälpa forskare att söka externa medel och uppdaterar sin sida med aktuella utlysningar inom och utom Sverige.