Forskning på fakulteten för teknik

Fördelning av forskningsmedel

Inför fakultetsstyrelsens fördelning av forskningsmedel har styrelsen beslutat om anvisningar för forskarnas redovisning av forskningsprestationer. Redovisningen sker via Survey & report, länk skickas ut i separat e-post och besvaras senast juni varje år.

Distribution of research funding

The board of the Faculty of Technology has decided upon instructions for the researchers' research accomplishment report. The report is conducted through Survey & report, a link will be distributed via separate e-mail. The report should be answered in June each year.

Medel att söka FTK

Grants and Innovation office kan hjälpa forskare att söka externa medel och uppdaterar sin sida med aktuella utlysningar inom och utom Sverige.

https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/forskningsadministration/grants-and-innovation-office.