Forskning på fakulteten för teknik

Fördelning av forskningsmedel inför 2019

Inför fakultetsstyrelsens fördelning av forskningsmedel 2019 har styrelsen beslutat om anvisningar för forskarnas redovisning av forskningsprestationer. Redovisningen sker via Survey & report, länk skickas ut i separat e-post och besvaras senast 21 juni. Om du inte fått e-post med länk, kontakta ftk_AT_lnu.se. Fakultetsstyrelsen har även beslutat att ingen allmän extern granskning ska genomföras i år.

Distribution of research funding for 2019

The board of the Faculty of Technology has decided upon instructions for the researchers' research accomplishment report. The report is conducted through Survey & report, a link has been distributed via separate e-mail. The report should be answered not later than June 21. If you have not recieved such a link, please contact ftk_AT_lnu.se. The faculty board has also decided that no general external review will be carried out this year.

Medel att söka FTK

Grants and Innovation office kan hjälpa forskare att söka externa medel och uppdaterar sin sida med aktuella utlysningar inom och utom Sverige.

https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/forskningsadministration/grants-and-innovation-office.