Forskning på fakulteten för teknik

Fördelning av forskningsmedel

Inför fakultetsstyrelsens fördelning av forskningsmedel har styrelsen beslutat om anvisningar för forskarnas redovisning av forskningsprestationer. Redovisningen sker via Survey & report, länk skickas ut i separat e-post och besvaras senast juni varje år.

Medel att söka FTK

Grants and Innovation office kan hjälpa forskare att söka externa medel och uppdaterar sin sida med aktuella utlysningar inom och utom Sverige.

https://medarbetare.lnu.se/stod-och-service/forskningsadministration/grants-and-innovation-office.

Centrala sidor för forskning