Forskarutbildning på fakulteten för teknik

Vid fakulteten för teknik bedrivs forskarutbildning inom en rad olika ämnen och vi har ett 80-tal doktorander. Våra 9 ämnen är: byggteknik, skogsindustriella produktionssystem, kemiteknik, matematik, fysik, matematikdidaktik, data- och informationsvetenskap, sjöfartsvetenskap och systemekonomi.

Kontaktpersoner forskarutbildning

Fakultetshandläggare, forskningsadministration och forskarutbildningsfrågor
Fredrik Hjorth
fredrik.hjorth@lnu.se
0480-49 7621
0727-274170

Forskningssekreterare
Gisela Prytz Isgren
gisela.isgren@lnu.se
0480-49 7042

Utbildningsadministratör
Ingela Wennemark
ingela.wennemark@lnu.se
0470-70 8050

Studierektor
Anders Ingwald
anders.ingwald@lnu.se
0470-70 8152