Utskottet för kursplanegranskning

Utskottet har i uppgift att granska fakultetens kursplaner samt säkerställa dess kvalitet och formalia. 

Funktionsbeskrivning KUR

Utskottets ledamöter

Niclas Eberhagen, ordförande

Bo Jonson

Per-Anders Svensson

Magnus Nilsson