Utskottet för programmens didaktik (UPD)

Utskottet har i uppgift att granska fakultetens utbildningsplaner samt säkerställa dess kvalitet och progression i utbildningar. Därtill arbetar utskottet med utvecklandet av generella färdigheter och viss yrkesspecifik skicklighet hos studenterna. 
Funktionsbeskrivning UPD

Utskottets ledamöter

Conny Sjögren

Katarina Rupar Gadd

Tobias Schauerte

Morgan Rydbrink

 

Som stöd till programansvariga har UPD tagit fram ett stöddokument som kan tillämpas som komplement till lokala regelverk vid framtagning eller revidering av utbildningsplan. Detta dokument uppdateras löpande.

Länk till stöddokument (publiceras inom kort).