Kontakt

E-post: ftk@lnu.se

Fakulteten för teknik har verksamhet i både Kalmar och Växjö.

Kalmar
Magna

Växjö
Hus B
Hus D
Hus M
Hus N

Fakultetsledning

Kontakter på fakultetskansliet

Kontakt med fakultetsledningen: ftk@lnu.se

Frågor gällande utbildningsadministration: teknik@lnu.se

Frågor gällande IKT: ftk.ikt@lnu.se

Frågor gällande IT-support: it-support@lnu.se