Kontakt

E-post: ftk_AT_lnu.se

Fakulteten för teknik har verksamhet i både Kalmar och Växjö.

Kalmar
Magna

Växjö
Hus B
Hus D
Hus M
Hus N

Fakultetsledning

Kontakter på fakultetskansliet