Bild på universitetet

Organisation

Fakulteten för teknik är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Vi samlar Linnéuniversitetets utbildning och forskning inom tekniska ämnen, bland annat datavetenskap, informatik, fysik, matematik, sjöfart, byggteknik och maskinteknik.

Universitetet har en linjeorganisation, det vill säga en hierarkiskt uppbyggd organisationsform där varje medarbetare endast har en enda direkt överordnad chef.

Organisationsschema för Fakulteten för teknik