Brand och utrymning på FTK

Systematiskt brandskyddsarbete på LNU

Här finns dokumentet om Brandskyddsorganisationen om det förebyggande arbetet, och Utrymningsorganisation i händelse av utrymning.

Här kan du ta del av Lnu:s brandskyddsregler.

Universitetets brandskyddssamordnare finns på lokal- och serviceavdelningen. 

Brandskyddssamordnare LNU:
Joachim Peters: 0480-44 61 32

brandskydd@lnu.se

 

Brandskyddsorganisation FTK

Brandskyddsansvariga

  • Prefekt för respektive institution
  • Kanslichef för fakultetskansliet

Brandskyddskontrollant

Brandskyddskontrollanter utses av kanslichefen. Uppgiften innebär att kontrollera brandskyddet inom fakultetens/ verksamhetens lokaler

Fakultetens brandskyddskontrollanter:

Utrymning

  • Alla medarbetare tar gemensamt ansvar för utrymning i händelse av brand eller annan fara.

  • Vid FTK finns varselvästar (märkta utrymningsledare) utplacerade i alla personalytor.
    I händelse av brand/fara tar någon av de medarbetare som är på plats, på sig västen och hjälper till att få med sig alla medarbetare ut.

  • Undervisande lärare ansvarar för att studenter utrymmer undervisningslokalerna

Återsamlingsplats

Ta för vana att studera utrymningsplanen så att du vet vart du ska gå om brand eller fara uppstår. Uppgift om återsamlingsplats finns angivet på utrymningsplanen i respektive byggnad.
Hus B/D: Universitetsplatsen
Hus M: Lückligs plats
Hus N: Lückligs plats
Hus Magna: Vid gästhamnen

Brandinformation/brandutbildning
Fakultetens medarbetare deltar regelbundet i brandinformation/brandutbildning.
Information om aktuella utbildningar finns på Medarbetare.
Respektive chef ansvarar för att informera personalen om brandskyddsorganisationen.