Smörblomma i gräset

Dekanbeslut

Dekan fattar beslut om alla ärenden inom fakultetens ansvarsområde, där beslutsfattande inte är reglerat i högskoleförordningen eller som inte beslutas av fakultetsstyrelsen elle rektor eller som av rektor delegerats till annan person eller organ.

Dekans beslutsmöten äger rum varannan måndag.
Handlingar ska inkomma till kansliet, ftk@lnu.se, minst en vecka före beslutsmötet. Vissa ärenden ska innan beslut behandlas i något av fakultetens beredande organ.

Beslut expedieras till berörda skyndsamt. 

För stöd i handläggning av beslut, kontakta ledningsstödet.