Vid ett bord är  fyra människor samlade runt papper och arbetsmaterial.

Beredande organ

Inom fakulteten för teknik finns ett antal beredande organ som förbereder och förankrar beslut. i de beredande organ som rör utbildningsfrågor erbjuder fakulteten studentinflytande genom studentrepresentation och samarbete med Linnékåren.