Ungdomar bygger torn

Lärarutbildning vid FTK

Fakultetens interna lärarutbildningsorganisation är en samordnande funktion som tar emot uppdrag och beställningar, deltar i beredning av nämndsärenden och kommunicerar med och återkopplar till programråd och NLU:s beredningsstöd.

Fakultetens lärarutbildningsorganisation ansvarar för att berörda funktioner på fakulteten involveras och hålls uppdaterade om beslut och pågående arbete inom NLU:s ansvarsområde. Exempel på ärenden som hanteras är kursbeställningar, äskandeförfaranden, remisser och bemanning till utvecklingsuppdrag.

Kontakt: ftk.dekan@lnu.se

Vicedekan för lärarutbildning vid fakulteten för teknik

Fakultetens beredningsgrupp för lärarutbildningsfrågor

Marcus Nilsson: Ämnesrepresentant för ämneslärarprogrammet och KPU (matematik) 

Annelie Ekelin: Lärarrepresentant i programrådet för yrkeslärarexamen och prefekt för institutionen för fysik och elektroteknik

Viktoria Grahn Johansson: Programansvarig för yrkeslärarprogrammet

Andreas Ebbelind: Programrådsledare för förskollärarexamen

Johan Boström: Lärarrepresentant i programråd för förskollärarexamen

Anna Perez: Lärarrepresentant i programråd för grundlärarexamen

Miguel Perez: Programansvarig för ämneslärarprogrammet

Linnea Fransson: Lärarerpresentant i programråd för ämneslärarexamen

Malin Gardesten: Lärarerpresentant i programråd för speciallärar- och specialpedagogexamen

Conny Sjögren: Ämnesrepresentant för ämneslärarprogrammet (fysik)

Per Nilsson: Ämnesansvarig matematikdidaktik

Håkan Sollervall: Prefekt för institutionen för matematik

Morgan Ericsson: Prefektför institutionen för datavetenskap och medieteknik

Katrin Lindwall: Samordnare Initiativ TeMa skolcentrum Linné och fakultetsrepresentant i Skolsamordningsgruppen RUC

Mötestider 2024

6 september kl. 13.15-14.30 på Zoom

18 oktober kl. 13.15-14.30 på Zoom

29 november kl. 13.15-14.30 på Zoom