Flera människor samlade runt ett mötesbord.

Programråd FTK

För varje utbildningsprogram som FTK har ansvar för ska det
finnas ett programråd. Ett programråd kan dock vara knutet till flera
utbildningsprogram. Dekan inrättar programråden som därefter leds av en programansvarig.

Syfte

Programrådens främst syfte är att vara rådgivande till programansvarig i frågor kring programmets utveckling och kvalitet. 

Sammansättning

Programrådet leds av en programansvarig. I programrådet deltar även lärarrepresentanter involverade i ingående programkurser, studentrepresentanter och externa ledamöter. 

Inom fakulteten finns programråd för följande program:

 

 • Byggnadsutformning
 • Byggteknik, högskoleingenjör
 • Digital affärsutveckling, magister
 • Digital verksamhetsutveckling
 • Drift- och underhållsteknik
 • Elektroteknik, högskoleingenjör
 • Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, master
 • Energi och miljö, högskoleingenjör
 • Förnyelsebara elkraftssystem, master
 • Fysikerprogrammet
 • Fysik, master
 • Hållbara energitekniker och system, master
 • Hållbar konstruktionsteknik, masterprogram
 • Industriell ekonomi, högskoleingenjör
 • Informationssystem, master och magister
 • Interaktionsdesigner
 • Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör
 • Matematik och modellering, master
 • Mjukvaruteknik, civilingenjör
 • Nätverkssäkerhet
 • Simuleringsdriven produktutveckling, master
 • Skogsbruk med många mål, master
 • Skogskandidatprogrammet
 • Systemvetarprogrammet
 • Teknisk matematik, civilingenjör
 • Utbildningsteknologi, master
 • Webbprogrammerare

Resterande program håller på att starta upp programråd.