Bild på grässtrå

Fakultetsstyrelse för fakulteten för teknik

Fakultetsstyrelsen består av tolv ledamöter. Dekan är ordförande och prodekan är vice ordförande. Ledamöterna i övrigt består av fem lärarrepresentanter som utses genom val inom fakulteten, två externa ledamöter som utses av rektor och tre studeranderepresentanter som utses av Linnéstudenterna för en mandatperiod om ett år. Nuvarande mandatperiod varar till och med 2024-12-31.

Rektors delegationsordning
Dekanens besluts- och delegationsordning