Bild på grässtrå

Fakultetsstyrelsen vid fakulteten för teknik

Fakultetsstyrelsen sammanträder sex gånger per år och består av tolv ledamöter. Dekan är ordförande och prodekan är vice ordförande. Ledamöterna i övrigt består av fem lärarrepresentanter som utses genom val inom fakulteten, två externa ledamöter som utses av rektor och tre studeranderepresentanter som utses av Linnéstudenterna för en mandatperiod om ett år. Nuvarande mandatperiod varar till och med 2024-12-31.

Ordförande

Jesper Andersson, dekan, ordförande

Ledamöter

Åsa Blom, prodekan, vice ordförande

Krushna Mahapatra, lärarrepresentant

Päivi Jokela, lärarrepresentant

Karl-Olof Lindahl, lärarrepresentant

Italo Masiello, lärarrepresentant

Magnus Boström, lärarrepresentant

Johanna Velander, doktorandrepresentant

Natalie Svensson, studentrepresentant, Linnekåren

Vakant, studentrepresentant

Anna Rosenqvist, Interior Cluster Sweden, extern representant

Alexandra Petrakou, Kalmar kommun, extern representant

Suppleant

Magnus Paulsson, lärarrepresentant, suppleant

Föredragande

Mari Gerdin, kanslichef

Jörgen Forss, vicedekan för grundutbildning

Matilda Sjödahl, controller

Madeleine Andrén, utredare

David Westman, utredare

Sekreterare

Lovisa Dahl, fakultetshandläggare