Händer

Institutioner på fakulteten för teknik

På fakulteten för teknik finns det 9 institutioner.

Byggd miljö och energiteknik

Department of Built Environment and Energy Technology
Prefekt: Michael Strand

Byggteknik
Department of Building Technology
Prefekt: Thomas Bader

Datavetenskap och medieteknik
Department of Computer Science and Media Technology
Prefekt: Morgan Ericsson

Fysik och elektroteknik
Department of Physics and Electrical Engineering
Prefekt: Annelie Ekelin

Informatik
Department of Informatics
Prefekt: Arianit Kurti

Maskinteknik
Department of Mechanical Engineering
Prefekt: Lars Håkansson

Matematik
Department of Mathematics
Prefekt: Håkan Sollervall

Sjöfartshögskolan
Kalmar Maritime Academy
Prefekt:Fredrik Hjorth

Skog och träteknik
Department of Forestry and Wood Technology
Prefekt: Erika Olofsson