Träd

Institutionsledning

Prefekten ansvarar för institutionens verksamhet på uppdrag av dekan och ska verka för att utbildning och forskning bedrivs med hög kvalitet och främja institutionen samverkan med det omgivande samhället.

Prefekten utses av dekan efter hörande med institutionens anställda för en period om tre år, med möjlighet till förlängning. Dekan utser även biträdande prefekt/er som också är prefektens ställföreträdare.

Prefekt fattar beslut på institutionen om till exempel:

  • organisation och arbetsformer
  • organisationens budget och verksamhetsplanering
  • vision, strategier och satsningar inom institutionens verksamhetsområde och inom ramen för de av fakulteten fattade besluten, samt efter samråd med ämnesansvariga professorer.