Ledningsråd

Ledningsrådet leds av dekan och består av prefekter, kanslichef, prodekan och vicedekan för grundutbildningen.

Dekan

Jesper Andersson

Prodekan

Åsa Blom

Prefekter

Thomas Bader, Institutionen för Byggteknik
Morgan Ericsson, Institutionen för Datavetenskap och medieteknik
Annelie Ekelin, Institutionen för Fysik och elektroteknik
Arianit Kurti, Institutionen för Informatik
Lars Håkansson, Institutionen för Maskinteknik
Christian Engström, Institutionen för Matematik
Erika Olofsson, Institutionen för Skog och träteknik,
Michael Strand tf. prefekt för Institutionen för Byggd miljö och energiteknik
Björn Pundars, Sjöfartshögskolan

Kanslichef

Mari Gerdin

Vicedekan grundutbildning

Jörgen Forss