Blommor

Fakultetsledning

Fakultetsledningen består av dekan, prodekan, kanslichef samt vicedekaner. Dekan och prodekan utses av rektor om perioder på fyra år som längst. Nuvarande dekan och prodekan tillträdde den 1 januari 2021. Vicedekaner utses av dekan.