Från frö till planta

Samverkan FTK

Här samlar vi information kring fakultetens samverkan i ett brett perspektiv. Syftet är att lyfta idéer och arbetssätt som kan inspirera.

Inom samverkan kan vi stödja dig med:

  • Kontakter med omgivande samhälle, företag, branschorganisationer, nätverk mm.
  • Samverkan kopplat till forskning
  • Samverkan kopplat till utbildning (praktik/vfu, gästföreläsningar, fallstudier, karriärdagar, diskussioner inför examensarbeten)
  • Uppdragsutbildning
  • Alumnverksamhet
  • Skolsamverkan

Bland våra verktyg finns:

  • Karriärcenter, nytt ht 2021, universitetsgemensamt! 
  • Vår jobbportal MyCareer
  • Studentmedarbetare
  • Vårt CRM-system

Vi har också god insikt i modeller och verktyg som Externa relationer förvaltar, som samverkansavtal, samverkansdialog mm.