Fakultetsstyrelsen

Fakulteten för teknik

Ledamöter

Jesper Andersson, dekan, ordförande
Åsa Blom, prodekan
Päivi Jokela, lärarrepresentant
Karl-Olof Lindahl, lärarrepresentant
Krushna Mahapatra, lärarrepresentant
Magnus Boström, lärarrepresentant
Björn Johannesson, lärarrepresentant
Martin Thysell, studentrepresentant
Bryan Wahlgren, studentrepresentant
Magnus Persson, studentrepresentant
Italo Masiello, lärarrepresentant, suppleant
Anna Rosenqvist, Interior Cluster Sweden, extern representant
Alexandra Petrakou, Kalmar kommun, extern representant

Sekreterare

Anette Lindahl Alrutz

Föredragande

Mari Gerdin, kanslichef
Jörgen Forss, vicedekan grundutbildning
Fredrik Hjorth, fakultetshandläggare
Madeleine Andrén, fakultetshandläggare
David Westman, fakultetshandläggare