TeMa Linné

TeMa Linné är ett verksamhetsstöd för FTK:s arbete som riktar sig mot skolan, såsom nätverksarbete, kompetensutveckling, konferenser, elevaktiviteter och en del annat.

Här kommer det att successivt laddas upp informationsmaterial relaterat till TeMa Linnés verksamhet samt underlag för ansökningar/äskanden om medel för genomförande av skolrelaterade aktiviteter.

TeMa Linné på lnu.se

Läs mer om TeMa Linnés verksamhet och aktiviteter på denna sidan på universitetets externa webb.