Verksamhetsstöd FTK

Stöd till verksamheten ges både från fakultetskansliet och från avdelningar i universitetsförvaltningen. Fakultetskansliet omfattar funktioner som ekonomi, fakultetsledningsstöd, IKT, internationalisering, IT, samverkan, studie- och yrkesvägledning, utbildningsadministration och vaktmästare/tekniker. Fakultetskansliet leds av kanslichefen. Stöd till verksamheten ges också från avdelningar i universitetetsförvaltningen, till exempel HR-avdelningen och Kommunikationsavdelningen.

Kontaktpersoner FTK