Verksamhetsstöd FTK

Sidan är under ombyggnad.


Stöd till verksamheten ges både från fakultetskansliet och från avdelningar i universitetsförvaltningen. Fakultetskansliet omfattar funktioner som ekonomi, fakultetsledningsstöd, IKT, internationalisering, IT, samverkan, studie- och yrkesvägledning, utbildningsadministration och vaktmästare/tekniker. Fakultetskansliet leds av kanslichefen. Stöd till verksamheten ges också från avdelningar i universitetetsförvaltningen, till exempel HR-avdelningen och Kommunikationsavdelningen.

Kontaktpersoner FTK

Funktioner inom kansliet hittar du på denna medarbetarsida https://lnu.se/medarbetare/organisation/ftk/organisation-och-styrning-ny/fakultetskansli-ftk/