Gröna boken

Gröna boken

Gröna boken är en lathund för viktiga processer inom grundutbildning för lärare och administratörer inom FTK. Lathunden beskriver administrativa rutiner för utbildningsadministration.

Innehåll 

Gröna boken för lärare och administratörer innehåller följande avsnitt:

 • Antagning
 • Registrering, studieavbrott och studieuppehåll
 • Resultatrapportering
 • Tillgodoräknande
 • Examensarbete
 • Tentamen
 • Diarieföring
 • Studentrekrytering och välkomstinformation
 • Uppehållstillstånd Internationella studenter
 • Kursvärdering
 • Kursinfo
 • Schema pch lokalbokning
 • Checklista nyanställd
 • Gemensam funktionsmail (teknik@lnu.se)

Gröna Boken.pdf