gult påskpynt

IKT vid FTK

Vi som arbetar med IKT är
Birgitta, Brian, Pia, Micael och Nina (tjänstledig).
Nyhet: Vi arbetar just nu med att ta fram en kunskapstrappa samt en definition kring Digital Pedagogisk Kompetens (DPK) på uppdrag från GUN (grundutbildningsnämnden).

Vi hjälper dig bland annat med:

Funktionsmailadress: ftk.ikt@lnu.se
Gå gärna med i vår medarbetargrupp FTK - IKT
Boka en IKT-pedagog eller kontakta oss på: ftk.ikt@lnu.se

Beställ kursrum i MyMoodle