IKT-stöd på FTK

Vi som arbetar med Information och Kommunikations Teknik (IKT) är Birgitta, Brian, Pia, Micael och Nina (tjänstledig). Vi hjälper dig bland annat med:

  • Pedagogiskt stöd vid design av campus- och distanskurser.
  • Stödjer, utvecklar och uppmuntrar till förnyelse av undervisningsmetoder och användandet av ny teknik.
  • ABC Learning Design - en metod för att skapa pedagogisk struktur i undervisningen. Blended learning och flipped classroom.
  • Utbildning inom våra digitala system så som; MyMoodle, Zoom, LnuPlay, Survey & Report och Urkund.
  • Filminspelning och annan produktion.
  • Wikipediaprojekt i undervisningen.

Funktionsmailadress: ftk.ikt@lnu.se
Gå gärna med i vår medarbetargrupp FTK - IKT
Boka en IKT-pedagog eller kontakta oss på: ftk.ikt@lnu.se

Zoom - e-mötesverktyg
Samarbeta smartare - digitala verktyg

Policy för utveckling av digitalt lärande vid Lnu

Beställ kursrum i MyMoodle
Kursväderingar vid FTK