Distansundervisning

Här hittar du instruktionsfilmer, guider, länkar och tips för nätbaserad undervisning

Nu startar vi en gemensam samlingssida vid FTK (MyMoodle) för att dela med oss av goda erfarenheter kring distansutbildning, examinationsformer och pedagogiska pärlor.

Korta filmer om möte i Zoom:

Zoom Resources - Live sessions and Support during the COVID-19 pandemic

------------------------------------------------------------

Aktuellt:

Kalendarium dagliga utbildningar i tex MyMoodle; Quizz, grupper mm, Zoom för nybörjare, inspelning i Kaltura, hålla möten mm.

Installera Zoom på din dator!

--------------------------------------------------------------
Status Zoom - Kapacitet för 265 000 samtidiga användare
Status Play - LnuPlay och Kaltura

---------------------------------------------------------------

Ställ om till digitalt arbete på distans - Grundläggande information och länkar att ställa om till nätbaserad undervisning.

-----------------------------------------------------------------

Examinationsformer - Samlingssida över digitala examinationsformer (FTK)

Serviceportalen - Lnu's samlade guider för digitala verktyg

Samarbeta smartare - Verktyg som hjälper dig att skriva, planera och diskutera i grupper, på distans

Externa sidor:

FB-sida ITHU Nätverket för IT i högre utbildning (över 2600 medlemmar).
Kunskap och erfarenhetsutbyte från andra lärosäten - digital omställning!

Examination på distans - PIL-enheten vid Göteborgsuniversitet (rekommenderas!)

Undervisa on-line - Stockholmsuniversitet

Zoom-Canvas-Kaltura-Cafe