Examinationsformer

Samlad sida om digitala examinationsformer

  • Dugga via Zoom - mindre studentgrupp får samtidigt en fråga men svarar individuellt till läraren.
  • Studenten gör inlämningsuppgifter och lämnar in i MyM. I efterhand ett kort muntligt förhör kring en del av studenternas lösningar via Zoom.
  • Hemtenta - Uppgift i MyM, ex. datum- och tidsbestämd.
  • Uppgift - gemensam gruppuppgift där studenter lämnar i grupp via MyM.
  • Quizz (Test) i MyMoodle - Skapar en bank av frågor. Testet kan som slumpa ut frågor
  • Övervakning av tentamen via Zoom - kräver att student har webkamera installerad. Personal övervakar, detta har vi inte testat ännu.

 

Har du goda erfarenheter - dela med dig!