Vy av kursvärdering i mobil

Kursvärdering vid FTK

Den här sidan beskriver hur kursvärdering vid Fakulteten för teknik går till och vad du som kursansvarig behöver göra med kursvärderingen.

Rektor beslutade i mars 2020 (LNU 2020/615) att upphäva tidigare beslut (dnr 2014/291-1.2) om att kursvärderingar måste göras i verktygen Survey and Report. I beslutet upphävdes även kravet att universitetsgemensamma kursvärderingsfrågor ska användas. För fortsatta kursvärderingar vid FTK kan lärare därmed välja att ta bort standardvärderingen som skapas upp i Survey&Report och istället använda annan metod. Under höstterminen 2020 kommer Grundutbildningsnämnden ta fram ett ramverk för hur kursvärderingar vid FTK ska genomföras framöver. Tills ramverk är framtaget kan nedan stöd användas som vägledning.

Kursvärdering - när och hur?

 1. Kursvärderingen skapas med de universitetsgemensamma frågorna och institutionens egen frågemall. Du som är kursansvarig får ett mail om att den skapats ett par veckor innan kursen är slut och kan då gå in och lägga till egna kursspecifika frågor och ta bort frågor som inte är relevanta.
 2. Kursvärderingen öppnas onsdagen samma vecka som kursen slutar och är öppen i fyra veckor. Meddela din administratör om du vill öppna din kursvärdering andra datum.
 3. När kursvärderingen öppnas får alla studenter (respondenter) en notifiering på studentwebben att de kan gå in och svara på den. Det går även ett meddelande till student-mailen. Du får ett exemplar av detta mail, men kan inte svara på enkäten. Ta mailet som ett tecken på att allt är ok och att studenterna nu fått tillgång till kursvärderingen.
 4. Uppmuntra studenterna att skicka in kursvärderingen. Ägna gärna en stund av sista lektionstillfället till att låta studenterna besvara enkäten. Det kan göras i mobilen.
 5. En vecka innan kursvärderingen stänger, får de studenter som inte svarat en påminnelse. Denna skickas även till dig. Återigen som en information och signal om att allt rullar på.
 6. När kursvärderingen är stängd får du ett mail. Det här är det enda mailet som kräver åtgärd.
 7. Bifogat mailet finns rapporten med blå staplar och fritext. I mailet finns en länk till Survey&Report. När du följer den möts du av textfält för dina reflektioner och analyser av kursen och kursvärderingsrapporten. Du väljer själv hur mycket du skriver och i vilka fält. När du är klar måste du godkänna genom att klicka på en knapp. Då sänds rapporten (men utan studenternas fritext-kommentarer) tillsammans med din analys till arkivering.
 8. Med detta mail finns också en liten manual som du kan ha som stöd när du följer länken till Survey&Report.
 9. Om du inte godkänner rapporten i Survey&Report kommer påminnelsemail att dyka upp tills du gör det.
 10. Du ansvarar för att kursvärderingsrapporten görs tillgänglig för berörda funktioner som undervisande lärare, programansvarig, prefekt och studierektor samt organ som har kvalitetsansvar för utbildningen (programråd, programkommitté och utbildningsråd).
 11. Du ska också göra kursvärderingsrapporten tillgänglig för studenterna som genomförde enkäten.
 12. Kursvärderingsrapporten ska finnas i arkivet och kunna redovisas för de studenter som går kursen nästa gång.

Andra rapporter och enkäter

Användning av frågemallarna gör att rapporter kan sammanställas för hela universitetet eller institutionen. Programmet Survey&Report kan du använda även i din forskning eller för formulär.