Vy av kursvärdering i mobil

Kursvärdering vid FTK

Den här sidan beskriver hur kursvärdering vid Fakulteten för teknik går till och vad du som kursansvarig behöver göra med kursvärderingen.

Kursvärdering ska genomföras efter varje kurs. Utförs den i enkätform ska verktyget Survey&Report användas. I det verktyget finns inbyggd automatisering (se nedan). Det är viktigt att du som lärare ser till att din kursvärdering innehåller frågor som är relevanta för din kurs. 

Grundutbildningsnämnden har tagit fram ett ramverk för hur kursvärderingar vid FTK ska genomföras och institutionerna skapar utifrån detta en egen rutin för sina kursvärderingar.

Kursvärdering i Survey&Report

 1. Kursvärderingen skapas med institutionens egen frågemall. Du som är kursansvarig får ett mail om att den skapats ett par veckor innan kursen är slut och kan då gå in och lägga till egna kursspecifika frågor och ta bort frågor som inte är relevanta.
 2. Kursvärderingen öppnas onsdagen samma vecka som kursen slutar och är öppen i fyra veckor. Meddela din administratör om du vill öppna eller stänga din kursvärdering andra datum.
 3. När kursvärderingen öppnas får alla studenter (respondenter) en notifiering på studentwebben att de kan gå in och svara på den. Det går även ut ett meddelande till student-mailen. Du får ett exemplar av detta mail, men kan inte svara på enkäten. Ta mailet som ett tecken på att allt är ok och att studenterna nu fått tillgång till kursvärderingen.
 4. Uppmuntra studenterna att skicka in kursvärderingen. Ägna gärna en stund av sista lektionstillfället till att låta studenterna besvara enkäten. Det kan göras i mobilen.
 5. Studenter som inte svarat får en påminnelse efter 21 dagar. Denna skickas även till dig. Återigen som en information och signal om att allt rullar på.
 6. När kursvärderingen är stängd får du ett mail. Det här är det enda mailet som kräver åtgärd.
 7. I mailet finns en länk till Survey&Report. Där finns två versioner av rapporten - en med studenternas fritext, och en utan. På versionen utan fritext finns textfält för dina reflektioner och analyser av kursen. Du väljer själv hur mycket du skriver och i vilka fält. När du är klar måste du godkänna genom att klicka på en knapp. Då sänds den versionen tillsammans med din analys till arkivering.
 8. Om du inte godkänner rapporten i Survey&Report kommer påminnelsemail att dyka upp tills du gör det.
 9. Du ansvarar för att kursvärderingsrapporten görs tillgänglig för berörda funktioner som undervisande lärare, programansvarig, prefekt och studierektor samt organ som har kvalitetsansvar för utbildningen (programråd, programkommitté och utbildningsråd).
 10. Du ska också göra kursvärderingsrapporten tillgänglig för studenterna som genomförde enkäten och redovisa den för de studenter som går kursen nästa gång.
 11. Arkiverade rapporter finns också på S:\gemensamt\Kursvärderingar. En sammanställning av flera rapporter kan du beställa från Birgitta och Emeli.

Andra rapporter och enkäter

Användning av frågemallarna gör att rapporter kan sammanställas för hela universitetet eller institutionen. Programmet Survey&Report kan du använda även i din forskning eller för formulär.