Primula och Agresso FTK

Här är en översikt över vem som hanterar vilka ärenden på fakulteten för teknik.

Ärenden till Primulahandläggare, exempel:

  • Friskvårdsersättning, max 1 500 kr/år. Skicka personligt kvitto. Läs mer om denna ersättning här.
  • Reseräkningar. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Viktigt att ange syfte, var kostnaden ska tas, vilket eventuellt projektkonto etc som ska belastas. Skicka kvitton, utlägg etc. Obs – originalkvitton!
  • Utlägg. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Även här är det viktigt att ange syfte och var kostnaden ska tas. Skicka kvitton. Obs – originalkvitton!

Ärenden till Agressohandläggare, exempel:

  • Fakturor.

Ärenden till Personalkonsult, exempel:

  • Föräldraledighet, extra ersättning från arbetsgivaren. Skicka utbetalningsspecifikationen från Försäkringskassan.
  • Sjukintyg, vid sjukfrånvaro fr.o.m. dag 8. Skicka intyget till personalkonsult.
  • Ersättning för sjukvårdsbesök. Skicka kopia på högkostnadskort samt kvitto. Läs mer om när ersättningen gäller här. (Kansliet och SJÖ, skickar till primulahandläggare).
  • Ersättning för receptbelagda mediciner inom högkostnadsskydd. Skicka receptspecifikation. (Kansliet och SJÖ skickar till primulahandläggare).

 

Org. Inst. Primula/Agresso Ekonom HR-Partner
6000 FTK - ledning  Anna Thörncrantz  Carina Tränk Kristofer Stahl
6010 FTK - kansli Anna Thörncrantz Carina Tränk Emmy Andersson
6500 SJÖ Anna Thörncrantz Margareta Dahlqvist Hanna Holgersson
6720 IFE Gunilla Bernholtz Cedna Radinovic-Lukic Hanna Holgersson
6730 IK Gunilla Bernholtz Margareta Dahlqvist Kristofer Stahl
6740 MT Pamela Martinsson  Maria Dackling Hanna Holgersson
6750 MA Gunilla Bernholtz Cedna Radinovic- Lukic Emmy Andersson
6780 SOT Pamela Martinsson Ellinor Kvarnström Ladak   Kristofer Stahl
6800 BY Gunilla Bernholtz Carina Tränk Hanna Holgersson
6810 BET Pamela Martinsson Maria Dackling  Kristofer Stahl
6820 DM Anna Thörncrantz Peter Jonsson Emmy Andersson