Primula och Agresso FTK

Här är en översikt över vem som hanterar vilka ärenden på fakulteten för teknik.

Ärenden till Primulahandläggare, exempel:

  • Friskvårdsersättning, max 1 500 kr/år. Skicka personligt kvitto. Läs mer om denna ersättning här.
  • Reseräkningar. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Viktigt att ange syfte, var kostnaden ska tas, vilket eventuellt projektkonto etc som ska belastas. Skicka kvitton, utlägg etc. Obs – originalkvitton!
  • Utlägg. Den anställde ska själv registrera ärendet i Primula. Även här är det viktigt att ange syfte och var kostnaden ska tas. Skicka kvitton. Obs – originalkvitton!

Ärenden till Agressohandläggare, exempel:

  • Fakturor.

Ärenden till Personalkonsult, exempel:

  • Föräldraledighet, extra ersättning från arbetsgivaren. Skicka utbetalningsspecifikationen från Försäkringskassan.
  • Sjukintyg, vid sjukfrånvaro fr.o.m. dag 8. Skicka intyget till personalkonsult.
  • Ersättning för sjukvårdsbesök. Skicka kopia på högkostnadskort samt kvitto. Läs mer om när ersättningen gäller här. (Kansliet och SJÖ, skickar till primulahandläggare).
  • Ersättning för receptbelagda mediciner inom högkostnadsskydd. Skicka receptspecifikation. (Kansliet och SJÖ skickar till primulahandläggare).

 

Org. Inst. Primula/Agresso Ekonom HR-Partner
6000 FTK - ledning Anna Thörncrantz Carina Tränk Kristofer Stahl
6010 FTK - kansli Anna Thörncrantz Carina Tränk Emmy Andersson
6500 SJÖ Anna Thörncrantz Margareta Dahlqvist Kristofer Stahl
6720 IFE Gunilla Bernholtz Cedna Radinovic-Lukic Kristofer Stahl
6730 IK Gunilla Bernholtz Peter Jonsson Josefin Werner 
6740 MT Pamela Martinsson Jill Jonsson Maja Johansson
6750 MA Gunilla Bernholtz Cedna Radinovic- Lukic Emmy Andersson
6780 SOT Pamela Martinsson Jill Jonsson Kristofer Stahl
6800 BY Maria Dackling Carina Tränk Maja Johansson
6810 BET Pamela Martinsson Maria Dackling  Maja Johansson
6820 DV/ME Anna Thörncrantz
 
Peter Jonsson Emmy Andersson