IT-avdelningen

IT-avdelningen är en avdelning inom universitetsförvaltningen som bland annat ansvarar för att universitetets IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheten leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet.

Målbild

Vi ska vara det självklara valet för IT-service och IT-tjänster.

  • Genom att alltid ha användarfokus och hög tillgänglighet
  • Genom att leverera rätt lösningar för våra användare
  • Genom att ha rätt kompetens och ett personligt engagemang
  • Genom att alltid vara kostnadseffektiva i det vi gör

Sektioner och personal