Arbetsmiljögruppen vid IT-avdelningen

IT-avdelningens arbetsmiljögrupps syfte är att lyfta, diskutera och besluta kring det systematiska arbetsmiljöarbetet på IT-avdelningen. Gruppen ansvarar även för att följa upp arbetsmiljöaktiviteter som beslutats, till exempel handlingsplaner från skyddsronder. Det är även i arbetsmiljögruppen som det beslutas och initieraras skyddsronder.

Arbetsmiljögruppen är sammansatt så att den är beslutsmässig avseende arbetsmiljön.

IT-avdelningens arbetsmiljögrupp består av följande personer:

Arbetsmiljögruppen för IT-avdelningen möts varje kvartal.

Läs mer om arbetsmiljö på Linnéuniversitetet.