Linnéuniversitetets förvaltningsstyrningsmodell - pm3

Linnéuniversitet använder förvaltningsstyrningsmodellen pm3 för förvaltning av IT-baserade system. Med syfte att organisera och bedriva systemförvaltningsverksamhet på ett affärsmässigt sätt och ge en god balans mellan verksamhetens krav och IT-systemens möjligheter.

Pm3 står för ”På maintenance management modell” där ”På” står för företaget På AB som tagit fram modellen.

Pm3 används idag vid flera andra lärosäten i Sverige. Några exempel är Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Blekinge tekniska högskola.

Förvaltning i pm3 innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukter för att leverera nytta till olika verksamheter. Resultatet blir en ökad verksamhetsnytta genom att samarbetet mellan verksamheten och IT samverkar gränsöverskridande.

Effektiv förvaltningsverksamhet

Pm3 består av fyra modellkomponenter för att säkerställa en effektiv förvaltningsverksamhet:

  • Effektiva förvaltningsobjekt
  • Tydliga förvaltningsuppdrag (gemensamma för verksamhet och IT)
  • Beskrivna, förstådda, accepterade förvaltningsprocesser
  • Affärsmässiga förvaltningsorganisationer

Verksamhetsnytta

Förvaltningens fyra huvudaktiviteter för att skapa nytta för verksamheten:

  • Förvaltningsstyrning genom att styra förvaltningsverksamheten med syfte att uppnå överenskomna mål.
  • Användarstöd genom att utföra åtgärder med syftet att stödja användare.
  • Ändringshantering genom att hantera förbättringsåtgärder och ändringar.
  • Daglig IT-drift och underhåll genom att hantera teknisk infrastruktur och IT-komponenter i syfte att göra de tillgängliga för användare.

Kontaktinformation

Har du allmänna frågor om pm3 kan du kontakta Marie Fors.
Har du frågor om införandet av pm3 på Lnu kan du kontakta Frida Portin.