Objektkarta och förvaltningsobjekt på Lnu

Att införa pm3 innebär att man säkerställer en effektiv förvaltningsverksamhet genom att bland annat ta fram en objektkarta och definiera förvaltningsobjekt.

Objektkarta över förvaltningsobjekt på Lnu

En objektkarta beskriver arkitekturen över förvaltningsobjekten som Linnéuniversitetets system förvaltas i.

Syftet med objektkartan:

  • Att få en helhetsbild med tydliga avgränsningar för alla förvaltningsobjekt.
  • Att möjliggöra skapandet av effektiva förvaltningsobjekt.
  • Att få en gemensam bild av våra samlade system och dess användning och nytta i verksamheter.
  • Att möjliggöra en gruppering av våra system avgränsade utifrån den verksamhet de ska stödja. (För att ge högsta möjliga verksamhetsnytta.)
  • Att möjliggöra tydlighet avseende objektägare, förvaltningsplan, budget, styrning och ledning av våra system och tjänster.
  • Att underlätta överlämning av leveranser från projektorganisationer till förvaltningsorganisationer.

Objektkartan motsvarar pm3:s modellkomponent ”Effektiva förvaltningsobjekt”.

Nedan kan du se Linnéuniversitetets objektkarta.

Objektkarta Linnéuniversitetets förvaltningsobjekt

Förvaltningsobjekt på Lnu

I pm3 så grupperas IT-systemen ihop i olika förvaltningsobjekt.

Ett förvaltningsobjekt innehåller oftast flera IT-system och avgränsas från den verksamhet de stödjer. Med hjälp av pm3 fastställs bland annat beslutsmandat, beslutsforum och ansvarsroller för objektens förvaltningsorganisationer.

Varje förvaltningsobjekt innehåller både förvaltningsprodukter (beskrivet verksamhetsstöd) och IT-komponenter (IT-system). I förvaltningsobjekten avgränsas ansvarsområdet för vad som ska förvaltas, för att ge högsta möjliga verksamhetsnytta.

De IT-system som ingår i ett visst objekt ska hanteras och utvecklas i enlighet med objektets syfte och den primära målgruppens krav, ställt i förhållande till systemens möjligheter.