Förvaltningsobjektens förvaltningsplaner och årsrapporter

Inför varje kalenderår tar Linnéuniversitetets förvaltningsobjekt fram en förvaltningsplan för att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras. Efter varje kalenderår sammanfattar objekten sen det gångna året i en årsrapport.

Via länkarna nedan kan personer inom Lnu läsa respektive objekts förvaltningsplan och årsrapport i Box. Länkarna öppnas i nytt fönster.

Förvaltningsplaner 2023