IT Utveckling och förvaltning

IT Utveckling och förvaltning är en av fyra sektioner på IT-avdelningen. Sektionen fokuserar på att vidareutveckla och säkerställa hög kvalitet på universitetsgemensamma tjänster.

Sektionschef för IT Utveckling och förvaltning är Frida Portin.

Målet för sektionen är att skapa och bibehålla en förstklassig utvecklings- och testkapacitet och kompetens vad gäller integrationer och webblösningar för universitetets verksamhetskritiska system. Detta ska uppnås genom duktiga medarbetare, effektiva processer, verktyg, kundförståelse och fokusering. Sektionen har även det övergripande ansvaret avseende systemförvaltningsledning på Lnu.

Sektionen ansvarar bland annat för:

  • Att i samråd med Linnéuniversitetets förvaltningsobjekt utveckla och förvalta universitetets IT-baserade system och tjänster
  • Processerna för systemförvaltning, systemutveckling och test
  • Att vara sammanhållande inom förvaltning och förvaltningsledning
  • IT-avdelningens systemförvaltning- och projektmodell
  • Koordinera befintliga samt kommande projekt och uppdrag som initieras och leds av IT-avdelningen
  • Ha det övergripande ansvaret för IT-avdelningens tjänstekatalog
  • Ha det övergripande ansvaret för att informationen om IT-avdelningens tjänster, system och organisation på Lnu:s externa och interna webb innehåller hög kvalitet.