Styrdokument IT

Här hittar du information om IT-avdelningens lokala styrdokument, såsom policys och regler.
Även möjligt att se besluten i de länkade PDF-dokumenten (inte tillgänglighetsanpassade).