Kommittén för internationalisering

Kommittén är avvecklad från 2021-01-01

Om kommittén för internationalisering

För att driva arbetet med internationalisering har rektor inrättat en kommitté för internationalisering som stöd och beredande organ. Kommittén utgör universitetets ledningsstöd i frågor rörande internationalisering.

Kommittén har i uppdrag att

  • utgöra universitetets ledningsstöd i internationaliseringsfrågor
  • bereda styrdokument för internationaliseringsarbetet
  • initiera och bereda universitetsövergripande ärenden rörande internationalisering, särskilt strategiska frågor
  • följa upp universitetets arbete med internationalisering

Kommitténs sammansättning

(mandatperiod till och med 2019-12-31)

Internationaliseringspolicy 2015-2020

För ett tryckt exemplar, kontakta intrel@lnu.se

Strategiska medel för internationalisering

Principer för fördelning av strategiska internationaliseringsmedel

Linnéuniversitetet avsätter en procent av anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå till internationaliseringsarbetet vid Lnu. Vicerektor för internationalisering beslutar om principerna för fördelning av dessa medel.

 

Peer Review av Internationaliseringsarbetet vid Lnu

Linnéuniversitetet genomförde under våren 2016 på uppdrag av kommitten för internationalsering en genomlysning av universitetets internationaliseringsarbete. En extern peer review grupp vistade Lnu en vecka i maj och har nu lämnat en skriftlig rapport med förslag på hur universitetet kan utvecklas vidare för att hitta vår nisch för hur vi ska vara ett internationellt universitet, med hänsyn till våra unika resurser och kompetenser. Kommittén för internationalisering kommer att ge förslag på hur universitetet kan arbeta vidare med resultaten från peer reviewn genom att ta fram en action plan för internationalisering vid Lnu.

Relaterade länkar:

Avdelningen för externa relationer

Det globala klassrummet - virtuell mobilitet

Att undervisa i det internationella klassrummet