Kommunikations­avdelningen

Kommunikationsavdelningen stöder verksamheten i arbetet med att etablera, utveckla och stärka relationer internt och extern, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att Linnéuniversitetet ska utveckla sitt varumärke och uppnå sin vision.

Kommunikationsavdelningen består av tre sektioner:

  • Forskningskommunikation och internkommunikation
  • Evenemang, medieproduktion och webb
  • Studentrekrytering och studentkommunikation.

Nedan ser du vilka som är kontaktpersoner för fakulteter, förvaltningen, kommittéer/råd. Några personer har specialistfunktioner.

I Kalmar finns kommunikationsavdelningen på sjätte våningen i Hus Culmen, Universitetsplatsen 5. I Växjö finns vi på tredje våningen i Universitetsbiblioteket, Universitetsplatsen 1.

Är du osäker på vem du ska kontakta på avdelningen får du gärna använda e-postadressen kommunikationsavdelningen@lnu.se så lotsar vi dig rätt.

Sektionen för forskningskommunikation och internkommunikation

Projektledare för Fråga Kom och kommunikatör vid Palliativt centrum för samskapad vård

FKH forskningskommunikation, podcasten Snillen stimulerar

FSV (forskningskommunikation och ledningsstöd), kunskapsmiljöer, Episerver

Sektionen för evenemang, medieproduktion och webb 

Linnémöten, Evenemang, Avslutningshögtid avancerad nivå, Webb

Sökoptimering, webbstatistik, Google Analytics (till viss del: Universitetskajen, evenemang och moderator)

Förvaltningsledare för gemensamma webbkanaler

Eventkoordinator, Linnémöten, Akademisk Högtid, Kalmarmöten, Invigning Universitetskajen mm

Översättning svenska/engelska, fotografering, sociala medier, konferencier

Kommunikationsstrateg, Linnémöten, Kalmarmöten, Invigning Universitetskajen, evenemang

Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation

Projektledare för mässor och personliga möten

Studentrekrytering med fokus webb/digitala kanaler

Internationell studentrekrytering, webb

Nationell studentrekrytering: Kampanj, sociala medier, koncept och innehåll. Kontaktperson för FKH.

Nationell studentrekrytering: Annonsering, strategi och analys samt relationsmarknadsföring. Studentrekryteringspartner för FHL, FSV, NLU

Studentkommunikation, verksamhetsstöd, kontaktkommunikatör till FHL, Fakulteten för Hälso-och livsvetenskap

Tjänstlediga eller föräldralediga

FHL -forskningskommunikation, sociala medier, Kommittén för hållbar framtid