Kommunikations­avdelningen

Kommunikationsavdelningen stöder verksamheten i arbetet med att etablera, utveckla och stärka relationer internt och extern, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att Linnéuniversitetet ska utveckla sitt varumärke och uppnå sin vision.

Kommunikationsavdelningen består av tre sektioner:

  • Forskningskommunikation och internkommunikation
  • Evenemang, medieproduktion och webb
  • Studentrekrytering och studentkommunikation.

Nedan ser du vilka som är kontaktpersoner för fakulteter, förvaltningen, kommittéer/råd. Några personer har specialistfunktioner.

I Kalmar finns kommunikationsavdelningen på sjätte våningen i Hus Culmen, Universitetsplatsen 5. I Växjö finns vi på tredje våningen i Universitetsbiblioteket, Universitetsplatsen 1.

Är du osäker på vem du ska kontakta på avdelningen får du gärna använda e-postadressen kommunikationsavdelningen@lnu.se så lotsar vi dig rätt.

Sektionen för forskningskommunikation och internkommunikation

FKH forskningskommunikation, podcasten Snillen stimulerar

FTK, Lnuc for Data Intensive Sciences and Applications, Lnuc for Biomaterials Chemistry, kunskapsmiljöer

Internkommunikation, Palliativt centrum för samskapad vård

FHL - forskningskommunikation, Lnuc for Ecology and Evolution in Microbial model Systems

FSV -forskningskommunikation, sociala medier, Kommittén för hållbar framtid

Sektionen för evenemang, medieproduktion och webb 

Linnémöten, Evenemang, Avslutningshögtid avancerad nivå, Webb

Eventkoordinator, Linnémöten, Akademisk Högtid, Kalmarmöten, Jubileumsår, Invigning Universitetskajen

Översättning svenska/engelska, fotografering, sociala medier, konferencier

Studentwebben, integrationer och utveckling

Sökoptimering, webbstatistik, Google Analytics (till viss del: Universitetskajen, evenemang och moderator)

Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation

Studentrekrytering med fokus webb/digitala kanaler

Projektledare för mässor och personliga möten

Nationell studentrekrytering: FSV, annonsering, strategi och analys, CRM

Internationell studentrekrytering, webb

Tjänstlediga eller föräldralediga

FTK, uppdragsutbildning, expertkompetens