Kommunikations­avdelningen

Kommunikationsavdelningen stöder verksamheten i arbetet med att etablera, utveckla och stärka relationer internt och extern, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är att Linnéuniversitetet ska utveckla sitt varumärke och uppnå sin vision.

Kommunikationsavdelningen består av tre sektioner:

  • Forskningskommunikation och internkommunikation
  • Evenemang, medieproduktion och webb
  • Studentrekrytering och studentkommunikation.

Nedan ser du vilka som är kontaktpersoner för fakulteter, förvaltningen, kommittéer/råd. Några personer har specialistfunktioner.

I Kalmar finns kommunikationsavdelningen på andra våningen i Falken, Nygatan 18 B. I Växjö finns vi på tredje våningen i Universitetsbiblioteket, Universitetsplatsen 1.

Är du osäker på vem du ska kontakta på avdelningen får du gärna använda e-postadressen kommunikationsavdelningen@lnu.se så lotsar vi dig rätt.

 

Sektionen för forskningskommunikation och internkommunikation

FTK, Lnuc for Data Intensive Sciences and Applications, Lnuc for Biomaterials Chemistry, kunskapsmiljöer

Internkommunikation och ledningsstöd

Internkommunikation, Palliativt centrum för samskapad vård

FHL - forskningskommunikation, Lnuc for Ecology and Evolution in Microbial model Systems

FTK, FSV, Ekonomiavdelningen, Universitetskajen, Google Analytics

Sektionen för evenemang, medieproduktion och webb 

Eventkoordinator, Linnémöten, Akademisk Högtid, Kalmarmöten

Översättning svenska/engelska, fotografering, sociala medier, konferencier

Studentwebben, integrationer och utveckling

Sektionen för studentrekrytering och studentkommunikation

Projektledare för mässor och personliga möten

Nationell studentrekrytering, marknadsföring, medieköp.

Tjänstlediga eller föräldralediga

FSV -forskningskommunikation, sociala medier, Kommittén för hållbar framtid