Kunskapsmiljöer Linné

Linnéuniversitetet fortsätter att utvecklas som ett attraktivt lärosäte. Genom kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan möter vi samhällsutmaningar med kunskap.

Kunskapsmiljöer samlar utbildning, forskning och samverkan inom ett gemensamt område, en samhällsutmaning där vår kunskap kan göra skillnad. Om du vill bidra till lösa samhällsutmaningarna är till någon av våra kunskapsmiljöer du ska vända dig. 

Inrättade Kunskapsmiljöer Linné, se även externa sidor på Lnu.se

Kunskapsmiljöer under utveckling

Fem kunskapsmiljöer som lämnade in en fördjupad ansökan i omgång 1 har beviljats utvecklingsmedel. De ska nu utveckla det påbörjade arbetet och i januari 2020 ska det avgöras om någon av dessa kunskapsmiljöer ska inrättas till Kunskapsmiljö Linné. Se länkar till postrar (jpg-bilder)

Idéutkast under utveckling

Fyra idéutkast lämnades in inför kunskapsmiljömässan i andra omgången: 

 

Tankarna fanns med i universitetets visions- och strategidokument En resa in i framtiden 2015-2020 redan när universitetet bildades. Nu har vi kommit en bit på vägen men resan fortsätter.

Resan mot Kunskapsmiljöer Linné

Redan när Linnéuniversitetet bildades fanns tankarna kring kunskapsmiljöer med. Då som en del av vision och strategier, nu är processen igång mot första beslut. 

 • 2009 bildades Linnéuniversitetet och arbetet med kunskapsmiljöer startade i form av en Vision och strategi.
 • December 2017 tog universitetsstyrelsen ett mer konkret steg i universitetets Verksamhetsplan och budget 2018-2020. I den uppmanas alla fakulteter och avdelningar att "stärka, möjliggöra och identifiera spirande, mogna och framstående kunskapsmiljöer". 
 • Maj 2018 fattar rektor beslut om arbetsgång för inrättande av kunskapsmiljö Linné med tydligare ramar
 • Under vår/sommar 2018 började arbetet med den första omgången kunskapsmiljöer. med idéförslag, mässa, ansökan och beslut. Under kommande treårsperiod etableras ytterligare kunskapsmiljöer i flera omgångar. 
 • September 2018 Mässa kunskapsmiljöer där 41 idéutkast presenterades på en posterutställning.
 • Oktober Dekaner ger förslag på vilka idéutkast och utvecklingsledare som ska bjudas in att komma med fördjupade ansökningar inom de kluster som identifierats under processen.
 • 15 januari 2019 Utvecklingsledare skickar in ansökan om att få bedriva utvecklingsarbete inom kunskapsmiljö Linné i första omgången.
 • 1 april 2019 Rektor fattar beslut om vilka ansökningar som blir Kunskapsmiljö Linné i första omgången.
 • Jan-april 2019 Ny omgång startar med arbete inom och mellan fakulteter för att ta fram idéutkast som ska presenteras på mässan den 15 maj 2019. 
 • Maj Kunskapsmiljömässa i andra omgången hölls 15/5
 • September 2019 Besked om vilka som inbjuds att inkomma med fullständig ansökan i andra omgången
 • 1 december 2019 Fullständig ansökan skickas in
 • dec-jan Granskningsgrupp lämnar rapport och förslag till beslut
 • Januari 2020 Hearing 
 • Februari 2020 Rektorsbeslut andra omgången