Universitetsbyggnad

Lokal- och serviceavdelningen

Lokal- och serviceavdelningen (LOS) är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen och ansvarar för lokalplanering, lokaladministration, lokalvård, vaktmästeri, post, copycenter, butik, infocenter och växel. Avdelningen har fyra sektioner som du kan läsa mer om under rubriken Sektioner i vänstermenyn.

 

Lokal- och serviceavdelningens ledning


Avdelningschef: Hans Tunér


Sektionschef lokalplanering: Mikael Pettersson


Sektionschef lokalvård: Annika Magnusson

Sektionschef vaktmästeri/post: Malin Sunesson

Sektionschef infocenter: Sara Carlsson

Ekonom: Sabina Bengtsson
Budget, uppföljning, ekonomiska modeller, prognoser, hyresavtal

Ekonomihandläggare: Lise-Lotte Svensson
Bokföring, internfakturering, externfakturering, distributör av fakturor

.