Universitetsbyggnad

Lokal- och serviceavdelningen

Lokal- och serviceavdelningen (LOS) är en avdelning inom den gemensamma förvaltningen med ansvar för lokalplanering, lokaladministration, lokalvård, vaktmästeri, post, copycenter, butik, infocenter och växel. Avdelningen har fem sektioner som du kan läsa mer om under rubriken Sektioner i sidomenyn.

Lokal- och serviceavdelningens ledning

 

Avdelningschef: David Svensson

Tf. sektionschef infocenter & copycenter: Patrik Karlsson

Tf. sektionschef lokaladministrationen: Patrik Karlsson

Sektionschef lokalplanering: Patrik Karlsson

Sektionschef lokalvård: Annika Magnusson

Sektionschef vaktmästeri/post: Malin Sunesson

Ekonom: Erika Ivarsson
Budget, uppföljning, ekonomiska modeller, prognoser, hyresavtal.