Ekonomisk modell

Här kan du läsa om vilka ekonomiska modeller som gäller för tjänster från Lokal- och serviceavdelningen.

Tjänstekatalog

Lokal- och serviceavdelningens tjänstekatalog (PDF 143 kB).

 

Allmänna lokaler som bokas via central lokalbokning

 

Centralt vaktmästeri

  • Timdebitering enligt självkostnadspris ska ske för vissa tjänster vid t.ex. konferenser, luncher och avslutningar. Kostnad 435 kr/h.

 

Lokalvård

  • Varje institution eller motsvarande har valt eller valt bort vissa tjänster, till exempel när det gäller frekvens av lokalvård i tjänsterum samt omfattning av skötsel i personalrum.

 

Försäljning av kontorsmaterial

  • Prislista i butik ska omfatta samtliga kostnader (även personal och lokal) enligt självkostnadsprincipen.

 

Kostnader för tentamen

  • Kostnader för tentamen (skrivvaktskostnad, central tentamensadministration och lokalkostnad inklusive påslag för lokalvård, inredning/utrustning, personalkostnader för lokalbokare samt service och teknisk support) interndebiteras per tentand som är anmäld från respektive institution eller motsvarande. Kostnad per tentand är 150 kr.

 

Kostnader för Copycenters tjänster inklusive utplacerade maskiner

 

Utskrifter till studenter

  • Prissättning enligt självkostnadsprincip.