Kontakt

Här hittar du de funktionsadresser- och nummer som Lokal- och serviceavdelningen administrerar.

 

Butiken (Växjö)

Kortnr 7146

Copycenter (Växjö)

Kortnr 8611


Infocenter

Kortnr 7146


Lokalbokning

Kortnr 6140

Lokalvård

lokalvard.kalmar@lnu.se

lokalvard.vaxjo@lnu.se

 

Post och vaktmästeri

posten.kalmar@lnu.se

posten.vaxjo@lnu.se

vaktmastare.kalmar@lnu.se

vaktmastare.vaxjo@lnu.se

Lokalplaneringen

lokalplaneringen@lnu.se

sakerhet@lnu.se

brandskydd@lnu.se

Tentamen

Kortnr 6140