Kontakt

Här hittar du de funktionsadresser- och nummer som Lokal- och serviceavdelningen administrerar.

 

Butik och Copycenter (Växjö)

butiken@lnu.se

Kortnr 8613

copycenter@lnu.se

Kortnr 8611


Infocenter

info@lnu.se

Kortnr 7146


Lokalbokning

lokalbokning@lnu.se

Kortnr 6140

 

Lokalvård

lokalvard.kalmar@lnu.se

lokalvard.vaxjo@lnu.se

 

Post och vaktmästeri

posten.kalmar@lnu.se

posten.vaxjo@lnu.se

vaktmastare.vaxjo@lnu.se

 

Säkerhet

sakerhet@lnu.se

 

Tentamen

tentamenstryck@lnu.se

tentamen@lnu.se

Kortnr 6140