Kontakt

Här hittar du de funktionsadresser- och nummer som Lokal- och serviceavdelningen administrerar.

 

Butiken (Växjö)

Kortnr 8613

Copycenter (Växjö)

Kortnr 8611


Infocenter

Kortnr 7146


Lokalbokning

Kortnr 6140

Lokalvård

lokalvard.kalmar@lnu.se

lokalvard.vaxjo@lnu.se

 

Post och vaktmästeri

posten.kalmar@lnu.se

posten.vaxjo@lnu.se

vaktmastare.vaxjo@lnu.se

vaktmastare.kalmar@lnu.se

Säkerhet

 

Tentamen

Kortnr 6140