Kontakt

Här hittar du de funktionsadresser som Lokal- och serviceavdelningen administrerar.

 

Butik och Copycenter (Växjö)

copycenter@lnu.se

butiken@lnu.se

 

Lokalbokning

lokalbokning@lnu.se

 

Lokalvård

lokalvard.kalmar@lnu.se

lokalvard.vaxjo@lnu.se

 

Post och vaktmästeri

posten.kalmar@lnu.se

posten.vaxjo@lnu.se

vaktmastare.vaxjo@lnu.se

 

Säkerhet

sakerhet@lnu.se

 

Tentamen

tentamenstryck@lnu.se

tentamen@lnu.se

 

Växel

vaxel.kalmar@lnu.se

vaxel.vaxjo@lnu.se