Sektioner

Här får du information om Lokal- och serviceavdelningens fyra sektioner och deras olika ansvarsområden. Mer information om våra tjänster hittar du under Stöd och service (se länk nedan) eller genom att skriva in ditt sökord i sökrutan ovan.

Infocenter & Copycenter 

TF. sektionschef Patrik Karlsson

Ansvarsområden:

Växelsystem, telefoniadministration, infocenter, butik och copycenter, försäljning av kontorsmaterial, Linnémöten

Lokaladministration 

TF. sektionschef Patrik Karlsson

Ansvarsområden: Salstentamen, TimeEdit, schema- och lokalbokning. 

Lokalplanering

Sektionschef Patrik Karlsson

Ansvarsområden:

Säkerhet, nycklar/passerkort, lokalprojekt, internhyra, tillgänglighet, fysisk arbetsmiljö, brand och utrymning, skyltning, konst. Mer information finns på sidorna Lokaler och fysisk säkerhet.


Lokalvård

Sektionschef Annika Magnusson 

Ansvarsområden:

Lokalvård (basnivå), tilläggstjänster i t.ex. personalrum.

 

Vaktmästeri/post

Sektionschef Malin Sunesson 

Ansvarsområden:

Internpost, gemensamt vaktmästeri (basnivå), vissa tilläggstjänster, avfallshantering.