Vy över Linnéuniversitet i Kalmar

Lärarutbildningen

Nämnden för lärarutbildningar har ett övergripande ansvar för lärarutbildningarnas innehåll och kvalitet vilket inkluderar att beställningar av kurser i lärarutbildningsprogram och anknytande fort- och vidareutbildning. Nämnden ansvarar för att samordna nämndens utbildningsutbud. Nämnden har kvalitetsansvar för utbildning och forskning som fakulteterna genomför enligt nämndens beställning.


(Ur Arbetsordning vid Linnéuniversitetet; punkt 7:3; gäller från 1 juli 2022)